อ่างเก็บน้ำคลองกลาง


โครงการชลประทานจังหวัดนครนายก สำนักงานชลประทานที่ 9
เนินหอม เมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
14.14275244, 101.3589561

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 3.10 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 3.50 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 6.00 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 450.00x36.10 ม.
ระดับสันเขื่อน : 71.50 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 68.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 69.60 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 43.77 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง