อ่างเก็บน้ำแม่สะกึด


โครงการชลประทานจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานชลประทานที่ 1
ผาบ่อง เมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
19.14901116, 97.97357792

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง