อ่างเก็บน้ำท่ากะบาก


โครงการชลประทานจังหวัดสระแก้ว สำนักงานชลประทานที่ 9
หนองตะเคียนบอน วัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
13.86840421, 102.2467741

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 7.30 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 8.20 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 22.00 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 720.00x17.50 ม.
ระดับสันเขื่อน : 80.50 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 79.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 79.50 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 10.97 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง