อ่างเก็บน้ำเขารัง


โครงการชลประทานจังหวัดสระแก้ว สำนักงานชลประทานที่ 9
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
13.603715, 102.393594

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 3.67 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 12.00 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 1,400.00x11.50 ม.
ระดับสันเขื่อน : 82.50 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 80.50 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 81.30 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 22.54 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง