อ่างเก็บน้ำห้วยสายนาเวียง


โครงการชลประทานจังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานชลประทานที่ 6
นาโก กุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
16.59014841, 104.0907443

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 0.95 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 1.65 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 2.25 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 620.00x6.90 ม.
ระดับสันเขื่อน : 187.00 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 186.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 186.50 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 5.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง