อ่างเก็บน้ำห้วยหินชะแนนใหญ่ อ.กุสุมาลย์


โครงการชลประทานจังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5
บ้านโพน โพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
17.2691579, 104.4103164

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 12.50 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 16.80 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 34.00 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 1,115.00x13.00 ม.
ระดับสันเขื่อน : 171.50 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 168.50 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 169.50 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 175.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง