อ่างเก็บน้ำคลองบึง


โครงการชลประทานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 14
อ่าวน้อย เมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
11.84647159, 99.71161287

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 22.20 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 26.50 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 135.00 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 1,200.00x18.00 ม.
ระดับสันเขื่อน : 79.00 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 75.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 76.70 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 270.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง