อ่างเก็บน้ำห้วยเหล่ายาง อ.เมือง


โครงการชลประทานจังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานชลประทานที่ 5
บ้านขาม เมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
17.122609, 102.4693607

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 2.00 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 2.14 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 12.00 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 310.00x20.00 ม.
ระดับสันเขื่อน : 304.00 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 300.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 302.00 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 77.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง