อ่างเก็บน้ำห้วยวังกอไผ่ อ.เจริญศิลป์


โครงการชลประทานจังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5
ทรายมูล สว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
17.50524752, 103.5512254

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 0.49 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 0.78 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 0.36 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 250.00x5.30 ม.
ระดับสันเขื่อน : 167.00 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 165.50 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 166.25 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 17.50 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง