อ่างเก็บน้ำห้วยไผ่


โครงการชลประทานจังหวัดมุกดาหาร สำนักงานชลประทานที่ 7
กุดหว้า กุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
16.57713262, 104.1951145

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 12.80 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 14.00 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 16.78 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 970.00x18.00 ม.
ระดับสันเขื่อน : 301.00 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 299.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 300.00 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 50.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง