อ่างเก็บน้ำห้วยขุนแก้ว


โครงการชลประทานจังหวัดอุทัยธานี สำนักงานชลประทานที่ 12
คอกควาย บ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
15.24286908, 99.52812145

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 43.41 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 58.70 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 219.00 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 920.00x25.00 ม.
ระดับสันเขื่อน : 132.00 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 128.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 130.46 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 1,017.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง