อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำสวย อ.นาด้วง


โครงการชลประทานจังหวัดเลย สำนักงานชลประทานที่ 5
นาดอกคำ นาด้วง จังหวัดเลย
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
17.52582651, 101.9505928

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 3.30 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 4.05 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 13.70 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 310.00x17.00 ม.
ระดับสันเขื่อน : 442.02 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 440.02 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 441.02 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 23.03 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง