อ่างเก็บน้ำคลองทราย


โครงการชลประทานจังหวัดสระแก้ว สำนักงานชลประทานที่ 9
โนนหมากเค็ง วัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
13.84515696, 102.258276

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง