อ่างเก็บน้ำฝายน้ำล้นห้วยปุ่ง


โครงการชลประทานจังหวัดมุกดาหาร สำนักงานชลประทานที่ 7
นาโสก เมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
16.4947, 104.4516

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง