อ่างเก็บน้ำห้วยยางพะไล


โคกกระเบื้อง บ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
15.54238598, 102.1983227

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 13.30 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 20.00 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 47.34 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 1,217.00x13.00 ม.
ระดับสันเขื่อน : 211.00 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 207.80 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 209.25 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 40.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง