อ่างเก็บน้ำห้วยมะนาว


โครงการชลประทานจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานชลประทานที่ 1
สันติสุข ดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
18.52464299, 98.78106288

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 4.30 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 4.80 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 2.50 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 540.00x21.00 ม.
ระดับสันเขื่อน : 371.00 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 369.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 369.50 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 20.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง