อ่างเก็บน้ำกกม่วง


โครงการชลประทานจังหวัดขอนแก่น สำนักงานชลประทานที่ 6
ป่ามะนาว บ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
16.34921833, 102.5881447

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 0.49 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 0.49 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 1.72 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 370.00x8.00 ม.
ระดับสันเขื่อน : 159.00 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 158.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 158.00 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 135.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง