อ่างเก็บน้ำห้วยเล็ง


โครงการชลประทานจังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานชลประทานที่ 10
ยางสาว วิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
15.79426729, 101.2419572

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 17.20 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 19.10 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 71.00 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 641.00x33.00 ม.
ระดับสันเขื่อน : 149.00 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 145.50 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 147.05 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 207.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง