อ่างเก็บน้ำกระหร่างสาม


โครงการชลประทานจังหวัดเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14
ห้วยสัตว์ใหญ่ หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
12.51528523, 99.55980501

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 6.00 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 7.00 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 30.50 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 697.00x32.00 ม.
ระดับสันเขื่อน : 191.00 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 188.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 189.00 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 111.28 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง