อ่างเก็บน้ำแม่ฮ่องสอน


โครงการชลประทานจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานชลประทานที่ 1
ผาบ่อง เมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
19.16174711, 98.00203671

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 0.75 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 0.90 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 53.50 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 223.00x23.00 ม.
ระดับสันเขื่อน : 333.00 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 329.30 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 331.30 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 84.64 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง