อ่างเก็บน้ำลำปะเทีย


สำโรงใหม่ ละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
14.23146033, 102.9394231

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 25.40 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 36.60 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 100.00 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 1,050.00x19.00 ม.
ระดับสันเขื่อน : 244.00 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 241.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 242.50 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 295.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง