อ่างเก็บน้ำห้วยท่าเดื่อ


โครงการชลประทานจังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12
ด่านช้าง ด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
14.77652207, 99.51665402

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 2.80 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 3.50 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 28.00 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 482.00x15.00 ม.
ระดับสันเขื่อน : 178.00 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 175.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 176.24 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 200.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง