อ่างเก็บน้ำธวัชชัย


โครงการชลประทานจังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ 6
เขวาทุ่ง ธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
15.94689247, 103.7480282

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 3.01 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 5.00 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 33.00 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 2,300.00x3.00 ม.
ระดับสันเขื่อน : 99.00 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 97.50 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 98.00 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 23.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง