อ่างเก็บน้ำบ้านบึง


โครงการชลประทานจังหวัดชลบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9
เขาคันทรง ศรีราชา จังหวัดชลบุรี
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
13.15690426, 101.1342259

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง