อ่างเก็บน้ำโสกสำอางค์


โครงการชลประทานจังหวัดขอนแก่น สำนักงานชลประทานที่ 6
โคกสะอาด ภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
16.44538814, 102.0995782

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 0.12 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 0.12 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 1.00 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 300.00x6.00 ม.
ระดับสันเขื่อน : 174.00 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 173.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 173.00 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 11.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง