อ่างเก็บน้ำห้วยหินแตก อ.พรรณานิคม


โครงการชลประทานจังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5
หนองบัว นิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
17.15419121, 103.839848

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 1.50 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 1.80 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 3.50 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 460.00x16.00 ม.
ระดับสันเขื่อน : 309.50 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 307.80 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 308.60 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 11.86 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง