อ่างเก็บน้ำห้วยอีเลิศ อ.วังสะพุง


โครงการชลประทานจังหวัดเลย สำนักงานชลประทานที่ 5
ผาบิ้ง วังสะพุง จังหวัดเลย
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
17.19867539, 101.722595

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 1.43 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 22.00 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 4.00 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 240.00x10.36 ม.
ระดับสันเขื่อน : 206.50 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 205.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 205.36 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 1.36 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง