อ่างเก็บน้ำห้วยโป่ง อ.พังโคน


โครงการชลประทานจังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5
ปลาโหล วาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
17.28863956, 103.6697152

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 1.63 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 1.80 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 2.00 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 450.00x9.00 ม.
ระดับสันเขื่อน : 159.00 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 158.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 158.50 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 2.22 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง