อ่างเก็บน้ำหนองหมาจอก


โครงการชลประทานจังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานชลประทานที่ 6
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
16.30851416, 103.368512

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 0.72 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 1.35 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 1.50 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 935.00x2.80 ม.
ระดับสันเขื่อน : 200.50 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 199.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 199.50 ม.รทก.


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง