อ่างเก็บน้ำห้วยก้านเหลือง อ.ส่องดาว


โครงการชลประทานจังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5
ท่าศิลา ส่องดาว จังหวัดสกลนคร
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
17.22726642, 103.3962465

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 5.90 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 6.73 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 10.25 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 965.00x15.50 ม.
ระดับสันเขื่อน : 205.50 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 204.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 205.50 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 12.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง