อ่างเก็บน้ำแม่ใจ


โครงการชลประทานจังหวัดพะเยา สำนักงานชลประทานที่ 2
เจริญราษฎร์ แม่ใจ จังหวัดพะเยา
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
19.38394444, 99.73786111

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 3.00 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 6.00 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 12.00 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 265.00x33.50 ม.
ระดับสันเขื่อน : 532.00 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 528.50 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 529.93 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 35.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง