อ่างเก็บน้ำร่องน้ำซับ


โครงการชลประทานจังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานชลประทานที่ 7
โคกกลาง ลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
15.77504282, 104.6148376

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 0.43 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 0.46 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 1.75 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 780.00x6.00 ม.
ระดับสันเขื่อน : 172.61 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 170.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 171.00 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 19.55 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง