อ่างเก็บน้ำห้วยหลวงวังวัว


โครงการชลประทานจังหวัดลำปาง สำนักงานชลประทานที่ 2
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
18.32610124, 99.55577463

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 1.61 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 1.90 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 18.00 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 370.00x18.00 ม.
ระดับสันเขื่อน : 307.00 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 305.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 306.00 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 25.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง