อ่างเก็บน้ำห้วยบังพวน อ.ท่าบ่อ


โครงการชลประทานจังหวัดหนองคาย สำนักงานชลประทานที่ 5
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
17.56915703, 102.6009462

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 10.07 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 10.07 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 41.00 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 1,700.00x10.50 ม.
ระดับสันเขื่อน : 206.50 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 205.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 205.50 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 45.50 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง