อ่างเก็บน้ำห้วยสามพาด อ.หนองแสง


โครงการชลประทานจังหวัดอุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5
แสงสว่าง หนองแสง จังหวัดอุดรธานี
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
17.1019154, 102.7896094

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 15.00 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 15.00 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 94.00 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 1,050.00x15.50 ม.
ระดับสันเขื่อน : 222.50 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 220.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 220.00 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 255.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง