อ่างเก็บน้ำแม่ตีบ


โครงการชลประทานจังหวัดลำพูน สำนักงานชลประทานที่ 1
ทาสบเส้า แม่ทา จังหวัดลำพูน
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
18.46419547, 99.15769295

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 10.00 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 11.00 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 34.00 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 530.00x24.00 ม.
ระดับสันเขื่อน : 384.00 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 381.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 381.92 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 77.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง