อ่างเก็บน้ำบ้านทุ่งหลวง


โครงการชลประทานจังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16
วังมะปราง วังวิเศษ จังหวัดตรัง
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
7.648606102, 99.3638879

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 0.22 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 0.26 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 0.50 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 200.00x20.00 ม.
ระดับสันเขื่อน : 104.00 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 101.50 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 102.50 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 15.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง