อ่างเก็บน้ำกุดลิงง้อ อ.เมือง


โครงการชลประทานจังหวัดอุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5
ทับกุง หนองแสง จังหวัดอุดรธานี
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
17.20959613, 102.7368781

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 64.44 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 7.38 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 46.00 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 1,260.00x9.00 ม.
ระดับสันเขื่อน : 208.50 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 207.34 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 207.84 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 40.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง