อ่างเก็บน้ำโป่งกระทิง


โครงการชลประทานจังหวัดราชบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13
ยางน้ำกลัดเหนือ หนองหญ้าปล้อง จังหวัดราชบุรี
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
13.23539051, 99.48317759

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 0.23 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 0.25 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 20.00 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 460.00x10.00 ม.
ระดับสันเขื่อน : 221.30 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 219.30 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 220.20 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 90.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง