อ่างเก็บน้ำห้วยชม อ.ปากชม


โครงการชลประทานจังหวัดเลย สำนักงานชลประทานที่ 5
นาดอกคำ นาด้วง จังหวัดเลย
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
17.56946345, 101.9136385

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 0.31 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 0.42 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 7.20 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 102.00x13.10 ม.
ระดับสันเขื่อน : 379.71 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 377.71 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 378.71 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 19.19 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง