อ่างเก็บน้ำห้วยลิงโจน


โครงการชลประทานจังหวัดยโสธร สำนักงานชลประทานที่ 7
ส้มผ่อ ไทยเจริญ จังหวัดยโสธร
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
16.14673206, 104.3967939

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 21.00 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 23.94 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 52.00 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 2,000.00x13.50 ม.
ระดับสันเขื่อน : 178.50 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 175.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 176.00 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 129.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง