อ่างเก็บน้ำคลองระบม


โครงการชลประทานจังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานชลประทานที่ 9
ท่ากระดาน สนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
13.60561442, 101.6408113

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 40.00 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 59.00 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 178.00 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 420.00x18.50 ม.
ระดับสันเขื่อน : 42.00 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 39.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 40.50 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 272.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง