อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สัน


โครงการชลประทานจังหวัดลำปาง สำนักงานชลประทานที่ 2
ใหม่พัฒนา เกาะคา จังหวัดลำปาง
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
18.21377803, 99.27735064

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 3.53 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 4.13 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 42.80 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 263.00x17.00 ม.
ระดับสันเขื่อน : 316.00 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 315.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 315.00 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 60.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง