อ่างฯ อ่างเก็บน้ำห้วยแม่เฉย


โครงการชลประทานจังหวัดอุตรดิตถ์ สำนักงานชลประทานที่ 3
บ้านด่านนาขาม เมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
17.767, 100.1687

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 4.00 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 4.49 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 18.00 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 343.00x35.00 ม.
ระดับสันเขื่อน : 168.50 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 165.20 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 166.26 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 282.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง