อ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก


โครงการชลประทานจังหวัดสระบุรี สำนักงานชลประทานที่ 10
แสลงพัน วังม่วง จังหวัดสระบุรี
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
14.801486, 101.145773

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 61.00 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 69.50 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 557.00 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 1,156.70x43.50 ม.
ระดับสันเขื่อน : 102.50 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 98.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 100.00 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 1,069.37 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง