อ่างเก็บน้ำลำพันชาด อ.วังสามหมอ


โครงการชลประทานจังหวัดอุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5
หนองกุงทับม้า วังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
17.01801, 103.516769

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 47.00 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 68.00 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 447.00 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 290.00x32.00 ม.
ระดับสันเขื่อน : 198.50 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 194.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 196.26 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 626.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง