อ่างเก็บน้ำห้วยไร่2


โครงการชลประทานจังหวัดมุกดาหาร สำนักงานชลประทานที่ 7
ผึ่งแดด เมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
16.62064682, 104.4909657

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 2.68 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 3.10 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 4.50 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 268.00x15.50 ม.
ระดับสันเขื่อน : 146.50 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 144.50 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 145.50 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 35.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง