อ่างเก็บน้ำเขาอีโต้ 1


โครงการชลประทานจังหวัดปราจีนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9
บางบริบูรณ์ เมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
14.05788386, 101.4052895

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 3.20 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 3.42 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 4.00 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 740.00x16.50 ม.
ระดับสันเขื่อน : 55.00 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 53.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 53.58 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 12.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง