อ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำน้อย


โครงการชลประทานจังหวัดลำปาง สำนักงานชลประทานที่ 2
หนองหล่ม ห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
18.35211644, 99.36998144

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 1.00 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 1.09 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 8.00 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 174.00x18.00 ม.
ระดับสันเขื่อน : 217.00 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 215.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 215.00 ม.รทก.


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง