อ่างเก็บน้ำแม่ค่อม


โครงการชลประทานจังหวัดลำปาง สำนักงานชลประทานที่ 2
บ้านเอื้อม เมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
18.39567653, 99.40468018

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 1.36 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 1.56 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 32.50 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 182.00x19.00 ม.
ระดับสันเขื่อน : 346.50 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 344.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 345.00 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 55.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง